Into Inner Balance, privacyverklaring.

Versie 1.0, 01 maart 2021

Het mens-zijn staat centraal bij Into Inner Balance, waarbij de privacy van persoonlijke gegevens onlosmakelijk verbonden is. Je gegevens zijn belangrijk voor een inschrijving, voor de opmaak van een factuur te kunnen verzorgen, om persoonlijk advies te kunnen geven of om je postpakket te bezorgen.

Je persoonsgegevens worden geregistreerd alleen indien je dit zelf goedkeurt. Ze worden enkel voor eigen gebruik geregistreerd, en worden niet verhandeld en doorgegeven aan derden.

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Into Inner Balance maakt gebruik van ‘Cookies’. De informatie die zij verkrijgt uit dit gebruik is anoniem en niet te herleiden naar een persoon.

Into Inner Balance verstuurt regelmatig nieuwsbrieven via e-mail. Je bepaalt zelf of dit gewenst is. Je hebt telkens de optie om je af te melden.

Je hebt eveneens het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met into.innerbalance@gmail.com

Ben je van mening dat je persoonlijke gegevens niet volgens je privacy worden behandeld, neem dan contact op via into.innerbalance@gmail.com

Into Inner Balance, Izegemstraat 57, 8770 Ingelmunster, België

BTW BE 0691 890 805 – IBAN BE40 7350 4882 7663